Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 listopada 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada 2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18 w wersji 1.2. z dnia 23.11.2017 r. W przedmiotowym Regulaminie doprecyzowana została grupa docelowa oraz został wydłużony nabór wniosków (do 30 listopada 2018 r.).

Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian.

Załączniki do ww. regulaminu nie uległy zmianie.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu

Rejestr zmian

Harmonogram