Działanie 6.5 – Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną po ocenie w ramach procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Pobierz plik