Działanie 6.4 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 3 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach naboru dla projektów pozakonkursowych nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-001/16 – stan na dzień 31.01.2017 r.

 

Pobierz plik