Działanie 6.4 – aktualizacja załącznika 7.14. do Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2017 r. zaktualizowany załącznik do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17.
Modyfikacji uległ załącznik:
7.14. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.4.
Regulamin konkursu (obowiązująca wersja 1.0 z dnia 1.08.2017 r.) oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Pobierz pliki:
Tabela – Rejestr zmian Działanie 6.4
Załączniki do Regulaminu konkursu