Działanie 6.4 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17 oraz harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17 wersja 1.1 z dnia 25.10.2017 r. wraz z harmonogramem przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków.
UWAGA! W Regulaminie konkursu został wydłużony termin naboru wniosków do dnia 15.12.2017 r. z uwagi na niepodpisanie przez Pośrednika Finansowego umowy z Menadżerem Funduszu Funduszy do dnia 24.10.2017 r.
Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.
Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.

 

Pobierz plik:
Regulamin konkursu
Harmonogram
Rejestr zmian