Działanie 6.1 – Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 lutego 2017

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 IZ podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji w celu dofinansowania 3 projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów.
W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Pobierz plik