Działanie 6.1 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 czerwca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, złożono dokumentację aplikacyjną dla 4 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 87 675 444,33 PLN.