Działanie 6.1 – Spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 RPO WZ  2014-2020 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19.

Konkurs skierowany jest na wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przedsiębiorstwu/przedsiębiorcy możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji. Padły także odpowiedzi na szereg pytań zadanych przez projektodawców.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania