Działanie 6.1 RPO WZ 2014 – 2020 – Zestawienie standardu i cen rynkowych wydatków i usług dla konkursu.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 12 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie), pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 12.09.2016 r. dokument Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług dla konkursu nr: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16, w ramach Działania 6.1, stanowiący załącznik nr 7.15 Regulaminu konkursu.
Zestawienie standrtu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług dla Działania 6.1
187,3 KiB
138 Downloads
Szczegóły