Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 września 2016

W dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: wysokość alokacji, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki produktu i rezultatu, zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków. W drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej.

 

 

Prezenatcja ze spotkania w ramach Działania 6.1
Prezenatcja ze spotkania w ramach Działania 6.1
Spotkanie-z-DK-6.1-14.09.2016-nowa.pptx
2,5 MiB
237 Downloads
Szczegóły
Baza Uslug Rozwojowych - informacja prasowa
Baza Uslug Rozwojowych - informacja prasowa
BazaUslugRozwojowych_informacjaprasowa.pdf
383,9 KiB
148 Downloads
Szczegóły