Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 listopada 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny 10.11.2016
Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny 10.11.2016
Lista_projektow_zakwalifikowanych_do_I_fazy_oceny_20161110.pdf
195,8 KiB
169 Downloads
Szczegóły