Działanie 6.1 – Ostateczna lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 czerwca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów dla Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 – stan na dzień 31.05.2020 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.