Działanie 6.1 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 – stan na dzień 30.11.2019 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik