Działanie 6.1 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 czerwca 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, przedstawiamy Listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. Pobierz plik

Powyższą listę udostępniamy w formacie pdf oraz doc (wersja tekstowa WORD), przy czym zaznaczamy, że w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.