Działanie 6.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 sierpnia 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19.