Działanie 6.1 – Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 lutego 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które:
– uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania,
– uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane, lecz nie przyjęte  do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu,
 oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.
Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu WUP w Szczecinie zwrócił się  z prośbą do IZ ozwiększenie alokacji w celu dofinansowania projektu, który ze względu na wyczerpanie środków nie został rekomendowany do dofinansowania.
  1. Lista członków KOP
  2. Lista projektów wybranych do dofinansowania