Działanie 6.1 – Lista nr 1 zawartych umów o dofinansowanie projektu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów dla Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 – stan na dzień 31.05.2017 r. Pobierz plik