Działanie 6.1 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2019 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 w wersji 1.1 z dnia 26.04.2019 r.

Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w tabeli Rejestr zmian.

Zmienie uległ również załącznik nr 3 do Opisu Wdrażania Podmiotowego Systemu Finasowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik nr 7.18 do Regulaminu konkursu.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu wersja 1.1
Załączniki
Tabela rejestr zmian