Działanie 6.1 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 kwietnia 2020

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 IZ RPO WZ podjęła decyzję ozwiększeniu alokacji w celu dofinansowania 3 projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów.

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania. Pobierz plik