Działania 7.1 RPO WZ 2014 – 2020 harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: admin | 2 marca 2016

W związku z zakończonym w dniu 25 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_wnioskow_7.1_typ1.pdf
104,2 KiB
83 Downloads
Szczegóły