Drugie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 17 sierpnia 2015

13 sierpnia br. w Goleniowie miało miejsce drugie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W spotkaniu, które odbyło się w Goleniowie udział wzięli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele NGO’s oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy.

Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego,  opowiedział o priorytetach w podejmowaniu działań na najbliższe lata, zaznaczając dużą rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstwdla rozwoju regionu.

O trzech osiach  priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówił p.Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW.

Kolejnym ekspertem, który zabrał głos na konferencji był p. Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,będącego Instytucją Pośredniczącą dla RPO WZ. Opowiedział o możliwościach, jakie przynosi Europejski Fundusz Społeczny, skupiając się przy tym na wsparciu oferowanym w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.

Dodatkowo dla mieszkańców powiatów goleniowskiego oraz łobeskiego została uruchomiona specjalna strefa informacyjna przed budynkiem Urzędem Miasta w Goleniowie, w której pracownicy WUP, UMWZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców Goleniowa  przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.