Zobacz efekty

Dodano przez: admin | 1 grudnia 2015

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

 

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 816 858 143 zł

3 871 586 213 zł

1 958 261 111 zł

1 861 867 845 zł

2 638

1 113

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

NieTak
Loading...