Zobacz efekty

Dodano przez: admin | 1 grudnia 2015

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 933 307 735 zł

3 818 352 700 zł

1 905 900 249 zł

1 453 050 521 zł

 

2 544

1 024

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

NieTak
Loading...