Zobacz efekty

Dodano przez: admin | 1 grudnia 2015

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 995 200 564

3 823 960 635 zł

1 919 274 189

1 519 710 273

 

2 562

1 041

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

NieTak
Loading...