Zobacz efekty

Dodano przez: admin | 1 grudnia 2015

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

 

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 859 862 699 zł

3 871 586 213 zł

1 961 136 951 zł

1 726 430 444 zł

2 638

1 109

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjneghttps://rpo.wup.pl/download/stan_wdrazania/RPO-Wskazniki-31.07.2023-r..zipo Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

NieTak
Loading...