Zobacz efekty

Dodano przez: admin | 1 grudnia 2015

Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu

Alokacja
2014-2020

Wartość oraz liczba złożonych wniosków
o
dofinansowanie

Wartość oraz liczba podpisanych umów

Wysokość wypłaconych środków

1 950 383 069 zł

3 695 826 569 zł

1 882 808 320 zł

1 275 429 692 zł

 

2 404

999

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Stopień realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

NieTak
Loading...