Poznaj zasady działania Programu

Dodano przez: admin | 25 listopada 2015

Celem strategicznym Programu Regionalnego jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Poznaj główny dokument Programu
Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu
Dowiedz się, jak i z jakich funduszy jest finansowany program.
Dowiedz się, w jakich instytucjach możesz ubiegać się o wsparcie.
Poznaj metody wspierania ośrodków miejskich, przemysłowych lub innych.
Poznaj dokument uszczegóławiający zasady Programu