„e-szkolenia WUP” – zapoznaj się z materiałem online

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 grudnia 2018

„ABC wniosku o płatność”

„Promocja Funduszy Europejskich – od teorii do praktyki”

„Logika projektu i ocena projektów”

„Zasada konkurencyjności – jak prawidłowo wyłonić wykonawcę”

„Możesz uczynić różnicę. Dostępny projekt w Europejskim Funduszu Społecznym”

„Kontrole projektów realizowanych w ramach programów EFS”

„Załóż swój biznes z Europejskim Funduszem Społecznym – zostań swoim szefem”

„NEET – wyzwanie dla Europejskiego Funduszu Społecznego”

„Twoja kariera w Twoich rękach!”

„Monitoring uczestników w projektach EFS”