Dokumenty Programowe

Dodano przez: admin | 16 lutego 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin KOP wersja 1.2 z dnia 30.09.2021 r. – dla naborów przewidujących poprawę wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności przed etapem oceny płaszczyzny wykonalności

Regulamin KOP wersja 1.8 z dnia 30.09.2021 r. – dla naborów nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie kryteriów dopuszczalności

Wyjaśnienia Ministerstwa dotyczące wyłączeń w zakresie prawa zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19
Wyjaśnienia Ministerstwa dotyczące wyłączeń w zakresie prawa zamówień publicznych w okresie epidemii COVID-19
wyjasnienia-ministerstwa-art-6-ustawy-COVID-vc-art-46-ustawy-MZ-27082020.pdf
208,6 KiB
375 Downloads
Szczegóły
Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogolne-_zasady_przyznawania_dotacji_dla-_dzialania_7_3_wersja_1.3_18_12_2018.zip
1,3 MiB
52 Downloads
Szczegóły
Ramowe Plany Realizacji Działań na 2017 RPO WZ zatwierdzone przez KM
8,5 MiB
247 Downloads
Szczegóły
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
156,2 KiB
386 Downloads
Szczegóły
Podrecznik Wnioskodawcy I Beneficjenta Info Promo1
Podrecznik Wnioskodawcy I Beneficjenta Info Promo1
Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo1.pdf
1,7 MiB
1163 Downloads
Szczegóły
Procedura Odwolawcza 20151007
Procedura Odwolawcza 20151007
procedura_odwolawcza_20151007.pdf
156,7 KiB
699 Downloads
Szczegóły
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Zatrudnianie-nauczycieli-w-projektach-EFS.pdf
97,8 KiB
1201 Downloads
Szczegóły
 Wytyczne w zakresie realizacji równosci szans i niedyskryminacji z dnia 05 kwietnia 2018 r.
275,6 KiB
164 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
666,3 KiB
545 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (09.07.2018 r.)
4,1 MiB
71 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.zip
4,1 MiB
65 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020-zalaczniki.zip
555,3 KiB
65 Downloads
Szczegóły
Opis zmian dotyczący Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci 14.10.2016
Opis zmian dotyczący Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci 14.10.2016
Opis_zmian_wytycznych_w_zakresie_kwalifikowalnosci-14.10.2016.pdf
72,0 KiB
217 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020 z dnia 19 września 2016 r.
600,7 KiB
298 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Dofinansowanie Rpo 20151007
Wytyczne Dofinansowanie Rpo 20151007
wytyczne_dofinansowanie_rpo_20151007.pdf
246,7 KiB
459 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Edukacja 02 06
Wytyczne Edukacja 02 06
Wytyczne_edukacja_02_06.pdf
846,1 KiB
319 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Gromadzenie Danych 20150303 Zatwierdzone
Wytyczne Gromadzenie Danych 20150303 Zatwierdzone
Wytyczne_gromadzenie_danych_20150303_zatwierdzone.pdf
1,7 MiB
338 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP V.1.8 (30.09.2021 R )
Regulamin KOP V.1.8 (30.09.2021 R )
Regulamin-KOP-v.1.8-30.09.2021-r..7z
934,0 KiB
1518 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych a dnia 09.05.2017
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych a dnia 09.05.2017
wytyczne_programowe_w_sprawie_if_20170509_2.pdf
129,0 KiB
360 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Kontrola Iif 20151007
Wytyczne Kontrola Iif 20151007
wytyczne_kontrola_iif_20151007.pdf
228,1 KiB
481 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016
Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016
wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016.pdf
604,9 KiB
427 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Realizacja Zasady Partnerstwa 2015 03
Wytyczne Realizacja Zasady Partnerstwa 2015 03
Wytyczne_realizacja_zasady_partnerstwa_2015_03.pdf
462,5 KiB
285 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Rpo Nieprawidlowosci 20151007
Wytyczne Rpo Nieprawidlowosci 20151007
wytyczne_rpo_nieprawidlowosci_20151007.pdf
307,7 KiB
2616 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Sprawozdawczosc 20151007
Wytyczne Sprawozdawczosc 20151007
wytyczne_sprawozdawczosc_20151007.pdf
195,5 KiB
664 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Srodki POPT 2014 2020 02032015
Wytyczne Srodki POPT 2014 2020 02032015
Wytyczne_srodki_POPT_2014_2020_02032015.pdf
250,3 KiB
323 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Informacji I Promocji
Wytyczne W Zakresie Informacji I Promocji
wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.zip
783,5 KiB
159 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Przystosowania Przedsiebiorcow I Pracownikow Do Zmian Zatwierdzone 10042015
Wytyczne W Zakresie Przystosowania Przedsiebiorcow I Pracownikow Do Zmian Zatwierdzone 10042015
Wytyczne_w_zakresie_przystosowania_przedsiebiorcow_i_pracownikow_do_zmian_zatwierdzone_10042015.pdf
136,7 KiB
228 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Realizacji Przedsiewziec W Obszarze Rynku Pracy 15 07 2015
Wytyczne W Zakresie Realizacji Przedsiewziec W Obszarze Rynku Pracy 15 07 2015
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_rynku_pracy_15_07_2015.pdf
564,4 KiB
305 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Realizacji Przedsięwzięć W Obszarze Włączenia Społecznego I Zwalczania Ubóstwa Z Wykorzystaniem środków
Wytyczne W Zakresie Realizacji Przedsięwzięć W Obszarze Włączenia Społecznego I Zwalczania Ubóstwa Z Wykorzystaniem środków
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_wlaczenia_spolecznego_i_zwalczania_ubostwa_z_wykorzystaniem_srodkow.pdf
653,9 KiB
282 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Trybow Wyboru Projektow 2014 2020
Wytyczne W Zakresie Trybow Wyboru Projektow 2014 2020
Wytyczne_w_zakresie_trybow_wyboru_projektow_2014_2020.pdf
328,6 KiB
292 Downloads
Szczegóły
Wytyczne W Zakresie Warunkow Certyfikacji
Wytyczne W Zakresie Warunkow Certyfikacji
Wytyczne_w_zakresie_warunkow_certyfikacji.pdf
404,9 KiB
277 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Zasady Rownosci Szans12052015
Wytyczne Zasady Rownosci Szans12052015
Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
277,5 KiB
270 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki Dot Wyt Nieprawidlowosci (1)
Zalaczniki Dot Wyt Nieprawidlowosci (1)
zalaczniki_dot._wyt_nieprawidlowosci-1.zip
276,5 KiB
202 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki Dot Wyt Nieprawidlowosci
Zalaczniki Dot Wyt Nieprawidlowosci
zalaczniki_dot._wyt_nieprawidlowosci.zip
276,5 KiB
179 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki Dot Wyt Odwolawcza
Zalaczniki Dot Wyt Odwolawcza
zalaczniki_dot._wyt_odwolawcza.zip
604,5 KiB
165 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki Dot Wyt Sprawozdawczosc
Zalaczniki Dot Wyt Sprawozdawczosc
zalaczniki_dot._wyt_sprawozdawczosc.zip
248,6 KiB
205 Downloads
Szczegóły
Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - poradnik
2,2 MiB
319 Downloads
Szczegóły
Wytyczne Do Przechowywania Dokumentow 20151007
Wytyczne Do Przechowywania Dokumentow 20151007
wytyczne_do_przechowywania_dokumentow_20151007.pdf
140,7 KiB
674 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.1 - stan na dzień 05.02.2020
Regulamin KOP wersja 1.1 - stan na dzień 05.02.2020
Regulamin-KOP-v.-1.1.zip
Version: 1.1
696,1 KiB
31 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w sprawie instrumentów finansowych 20151007
221,3 KiB
487 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin-KOPpopr-wykonalnosc-v.-1.0-z-dnia-07.06.2019.zip
1,3 MiB
41 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 28.11.2018 r.
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 28.11.2018 r.
Regulamin_KOP_wup_v.1.0_20181128_2.zip
1,3 MiB
35 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP versja 1.7
Regulamin KOP versja 1.7
Regulamin-KOP-v.1.7-30122019
1,3 MiB
288 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin_KOP_wup_v.1.6_20181128.7z
664,3 KiB
223 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.5
Regulamin KOP wersja 1.5
Regulamin_KOP_wup_20171215-2.zip
1,6 MiB
52 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.4
Regulamin KOP wersja 1.4
Regulamin_-KOP_wup_20170517.zip
1,1 MiB
74 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.3
Regulamin KOP wersja 1.3
Reg-KOP-pdf-calosc.7z
2,4 MiB
289 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT versja 1.5
Regulamin KOP ZIT versja 1.5
Regulamin-KOP-ZIT-v1.5-30122019
1,0 MiB
269 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.4
Regulamin KOP ZIT wersja 1.4
Regulamin-KOP-ZIT-wersja-1.4-zalaczniki.zip
Version: 1.4
685,8 KiB
39 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.2
Regulamin KOP ZIT wersja 1.2
REG-KOP-ZIT-v.1.2-pdf-calosc.zip
2,8 MiB
66 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Reg-KOP-ZIT-pdf-calosc_2.zip
2,6 MiB
65 Downloads
Szczegóły