Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla pracodawców uruchomione!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 22 kwietnia 2022

Od dziś pracodawcy na naszego województwa mogą składać wnioski na dofinansowanie wydatków związanych z:

– dostosowaniem stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników,

– rozszerzeniem pakietu świadczeń medycznych,

– ochroną narządu ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w miejscu pracy,

– podniesieniem poziomu ich wiedzy na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych,

– walką ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych konsultacji z psychologiem,

– organizacją pakietów sportowe dla pracowników

– przekwalifikowaniem pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach w firmie.

Nabór trwa do 22 sierpnia!

Więcej informacji tutaj