Załączniki do Regulaminu dla Działania 7.1 (tryb konkursowy)

Dodano przez: admin | 11 lutego 2016

7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1-Wzor-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_2.pdf
360,5 KiB
260 Downloads
Szczegóły
7.2  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx
594,3 KiB
284 Downloads
Szczegóły
7.3  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-kwoty-ryczaltowe_2.docx
297,3 KiB
320 Downloads
Szczegóły
7.4  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe.docx
599,3 KiB
310 Downloads
Szczegóły
7.5  Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5.-Wzor-porozumienia-o-dofinansowanie-projektu-projekty-PJB_2.docx
282,0 KiB
295 Downloads
Szczegóły
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1-Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy_2.docx
155,8 KiB
256 Downloads
Szczegóły
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2-Informacja-o-jednosce-realizujacej-projekt_2.docx
156,2 KiB
276 Downloads
Szczegóły
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3-Informacja-o-numerze-rachunku-bankowego-projektodawcy_2.docx
153,0 KiB
259 Downloads
Szczegóły
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4-Oswiadczenie-o-niekaralnosci-kara-zakazu-dostepu-do-srodkow-publicznych_2.docx
152,7 KiB
343 Downloads
Szczegóły
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcy-osoba-fizyczna_2.docx
154,0 KiB
209 Downloads
Szczegóły
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcyosoba-prawnej_2.docx
152,3 KiB
225 Downloads
Szczegóły
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7-OSWIADCZENIE-O-STOSOWANIU-KLAUZUL-SPOLECZNYCH_2.docx
151,8 KiB
254 Downloads
Szczegóły
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1-Wzor-weksla_2.pdf
11,1 KiB
215 Downloads
Szczegóły
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2-Wzor-deklaracji-wekslowej_2.docx
166,4 KiB
317 Downloads
Szczegóły
7.8  Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8.-Wzor-listy-sprawdzajacej-braki-formalne_2.docx
154,8 KiB
253 Downloads
Szczegóły
7.9  Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9.-Wzor-listy-sprawdzajacej-do-oceny-formalno-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_2.docx
154,9 KiB
208 Downloads
Szczegóły
7.10 Diagnoza Osób Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem Społecznym 7.1
7.10 Diagnoza Osób Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem Społecznym 7.1
7.10-Diagnoza-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-7.1.pdf
270,2 KiB
703 Downloads
Szczegóły
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11-Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie_2.docx
154,8 KiB
244 Downloads
Szczegóły