Załaczniki do Regulaminu dla Działania 6.5 (tryb pozakonkursowy)

Dodano przez: admin | 11 lutego 2016

5.1 Formularz Wniosku Pozakon Dla PUP Aktualiz 15.04.2015 Po Uwagach
5.1 Formularz Wniosku Pozakon Dla PUP Aktualiz 15.04.2015 Po Uwagach
5.1-Formularz-wniosku-pozakon-dla-PUP_aktualiz_15.04.2015_po-uwagach.doc
2,0 MiB
244 Downloads
Szczegóły
5.2 Instrukcja RPO WZ Dla PUP 13032015
5.2 Instrukcja RPO WZ Dla PUP 13032015
5.2-Instrukcja_RPO-WZ_dla-PUP_13032015.docx
1,7 MiB
415 Downloads
Szczegóły
5.3 Karta Oceny PUP 21.05.2015
5.3 Karta Oceny PUP 21.05.2015
5.3-Karta-oceny_PUP_21.05.2015.docx
1,7 MiB
264 Downloads
Szczegóły
5.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu PUP Pozakonkursowe RPO WZ
5.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu PUP Pozakonkursowe RPO WZ
5.4-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-PUP_pozakonkursowe_RPO-WZ.doc
3,4 MiB
337 Downloads
Szczegóły
5.5 URPO WZ PI 8i PUP 17.04.2015 IK
5.5 URPO WZ PI 8i PUP 17.04.2015 IK
5.5-URPO_WZ_PI-8i_PUP_17.04.2015_IK.docx
130,1 KiB
246 Downloads
Szczegóły
5.6 Wspólna Lista Wskaźników
5.6 Wspólna Lista Wskaźników
5.6-Wspolna-lista-wskaznikow.pdf
223,3 KiB
241 Downloads
Szczegóły
5.7 Sposób Mierzenia Kryterium Efektywności Zatrudnieniowej W Projektach
5.7 Sposób Mierzenia Kryterium Efektywności Zatrudnieniowej W Projektach
5.7-Sposob-mierzenia-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej-w-projektach.docx
1,7 MiB
594 Downloads
Szczegóły
5.8 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
5.8 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
5.8-Instrukcja-do-standardu-minimum-realizacji-zasady-rownosci-szans.docx
1,7 MiB
345 Downloads
Szczegóły