Załączniki do Regulaminu dla Działania 6.5 (tryb konkursowy)

Dodano przez: admin | 11 lutego 2016

7 10 Diagnoza Sytuacji Zachodniopomorskiego Rynku Pracy
7 10 Diagnoza Sytuacji Zachodniopomorskiego Rynku Pracy
7-10-Diagnoza-sytuacji-zachodniopomorskiego-rynku-pracy.pdf
480,8 KiB
1053 Downloads
Szczegóły
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1-Wzor-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.pdf
360,5 KiB
313 Downloads
Szczegóły
7.2  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx
293,6 KiB
453 Downloads
Szczegóły
7.3  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-kwoty-ryczaltowe.docx
286,3 KiB
305 Downloads
Szczegóły
7.4  Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe.docx
296,4 KiB
263 Downloads
Szczegóły
7.5  Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5.-Wzor-porozumienia-o-dofinansowanie-projektu-projekty-PJB.docx
282,0 KiB
354 Downloads
Szczegóły
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1-Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy.docx
155,8 KiB
292 Downloads
Szczegóły
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2-Informacja-o-jednosce-realizujacej-projekt.docx
156,2 KiB
279 Downloads
Szczegóły
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3-Informacja-o-numerze-rachunku-bankowego-projektodawcy.docx
153,0 KiB
269 Downloads
Szczegóły
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4-Oswiadczenie-o-niekaralnosci-kara-zakazu-dostepu-do-srodkow-publicznych.docx
152,6 KiB
736 Downloads
Szczegóły
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcy-osoba-fizyczna.docx
154,0 KiB
218 Downloads
Szczegóły
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcyosoba-prawnej.docx
152,3 KiB
192 Downloads
Szczegóły
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7-OSWIADCZENIE-O-STOSOWANIU-KLAUZUL-SPOLECZNYCH.docx
151,9 KiB
241 Downloads
Szczegóły
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1-Wzor-weksla.pdf
11,1 KiB
214 Downloads
Szczegóły
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2-Wzor-deklaracji-wekslowej.docx
166,3 KiB
474 Downloads
Szczegóły
7.8  Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8.-Wzor-listy-sprawdzajacej-braki-formalne.docx
154,8 KiB
252 Downloads
Szczegóły
7.9  Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9.-Wzor-listy-sprawdzajacej-do-oceny-formalno-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.docx
154,8 KiB
315 Downloads
Szczegóły
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11-Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx
154,8 KiB
247 Downloads
Szczegóły