Dokumenty programowe

Dodano przez: admin | 26 lutego 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogolne-_zasady_przyznawania_dotacji_dla-_dzialania_7_3_wersja_1.3_18_12_2018_2.zip
1,3 MiB
38 Downloads
Szczegóły
Ramowe Plany Realizacji Działań na 2017 RPO WZ zatwierdzone przez KM
8,5 MiB
152 Downloads
Szczegóły
Podrecznik Wnioskodawcy I Beneficjenta Programów Polityki Spójności w zakresie informacji i promocji 11.06.2015
1,7 MiB
275 Downloads
Szczegóły
Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji (9.07.2015)
7,7 MiB
283 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta (9.07.2015)
13,5 MiB
191 Downloads
Szczegóły
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Zasady_udzielania_wsparcia_w_ramach_7_4_20161122_4.pdf
156,2 KiB
204 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie_Ramy_Jakosci_Stazy_i_Praktyk_PSZK.pdf
43,9 KiB
1077 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk -Informator
401,7 KiB
2761 Downloads
Szczegóły
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Zatrudnianie-nauczycieli-w-projektach-EFS_2.pdf
97,8 KiB
187 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji równosci szans i niedyskryminacji z dnia 05 kwietnia 2018 r.
275,6 KiB
146 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
666,3 KiB
197 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (09.07.2018 r.)
4,1 MiB
46 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.zip
4,1 MiB
48 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych + załączniki (22.04.2015)
1,2 MiB
129 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020-zalaczniki.zip
555,3 KiB
48 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej RPOWZ (7.10.2015)
156,7 KiB
258 Downloads
Szczegóły
Wytczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FR na lata 2014 - 2020 + Opis zmian z dnia 19 wrzesnia 2016
643,2 KiB
173 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
zalaczniki_dot._wyt_odwolawcza_2.zip
604,5 KiB
118 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów wramach RPOWZ (7.10.2015)
140,7 KiB
362 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie wysokości, sposobu i warunków dofinansowania RPOWZ (7.10.2015)
246,7 KiB
245 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (3.03.2015)
1,7 MiB
289 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych w ramach RPOWZ (7.10.2015)
221,3 KiB
230 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
wytyczne_do_kontroli_rpowz_20151007.pdf
282,4 KiB
379 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych z dnia 09.05.2017
129,0 KiB
162 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli instrumentów finansowych RPOWZ (7.10.2015)
228,1 KiB
249 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (10.04.2015)
604,9 KiB
340 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne_realizacja_zasady_partnerstwa_2015_03_2.pdf
462,5 KiB
245 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach EFRR, EFS, FS (7.10.2015)
307,7 KiB
349 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
zalaczniki_dot._wyt_nieprawidlowosci_2.zip
276,5 KiB
125 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPOWZ (7.10.2015)
195,5 KiB
352 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
zalaczniki_dot._wyt_sprawozdawczosc_2.zip
248,6 KiB
129 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 RPOWZ (24.02.2015)
250,3 KiB
220 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności + załączniki (30.04.2015)
783,5 KiB
112 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (10.04.2015)
136,7 KiB
219 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_rynku_pracy_15_07_2015_2.pdf
564,4 KiB
239 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_wlaczenia_spolecznego_i_zwalczania_ubostwa_z_wykorzystaniem_srodkow_2.pdf
653,9 KiB
243 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne_w_zakresie_trybow_wyboru_projektow_2014_2020_2.pdf
328,6 KiB
265 Downloads
Szczegóły
Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - poradnik
2,2 MiB
276 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-RPO-WZ_v-1-11_-31032017_3.zip
4,9 MiB
45 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-v-1.10_2.zip
3,2 MiB
53 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin-KOPpopr-wykonalnosc-v.-1.0-z-dnia-07.06.2019_2.zip
1,3 MiB
33 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 28.11.2018 r.
1,3 MiB
33 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin_KOP_wup_v.1.6_20181128.7z
664,3 KiB
128 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin_KOP_wup_20171215.7z
1,3 MiB
154 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin_-KOP_wup_20170517-wersja-1.4.zip
Version: 1.4
1,1 MiB
41 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.3
Regulamin KOP wersja 1.3
Reg-KOP-pdf-calosc.zip
2,4 MiB
77 Downloads
Szczegóły
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
REG-KOP-ZIT-v.1.2-pdf-calosc_2.zip
2,8 MiB
46 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Reg-KOP-ZIT-pdf-calosc.zip
2,6 MiB
46 Downloads
Szczegóły