Dokumenty programowe

Dodano przez: admin | 26 lutego 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogolne-_zasady_przyznawania_dotacji_dla-_dzialania_7_3_wersja_1.3_18_12_2018_2.zip
1,3 MiB
40 Downloads
Szczegóły
Ramowe Plany Realizacji Działań na 2017 RPO WZ zatwierdzone przez KM
8,5 MiB
154 Downloads
Szczegóły
Podrecznik Wnioskodawcy I Beneficjenta Programów Polityki Spójności w zakresie informacji i promocji 11.06.2015
1,7 MiB
286 Downloads
Szczegóły
Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji (9.07.2015)
7,7 MiB
291 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta (9.07.2015)
13,5 MiB
193 Downloads
Szczegóły
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Zasady_udzielania_wsparcia_w_ramach_7_4_20161122_4.pdf
156,2 KiB
210 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie_Ramy_Jakosci_Stazy_i_Praktyk_PSZK.pdf
43,9 KiB
1092 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk -Informator
401,7 KiB
2767 Downloads
Szczegóły
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Zatrudnianie-nauczycieli-w-projektach-EFS_2.pdf
97,8 KiB
196 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji równosci szans i niedyskryminacji z dnia 05 kwietnia 2018 r.
275,6 KiB
152 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
666,3 KiB
204 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (09.07.2018 r.)
4,1 MiB
48 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.zip
4,1 MiB
50 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych + załączniki (22.04.2015)
1,2 MiB
131 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020-zalaczniki.zip
555,3 KiB
50 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej RPOWZ (7.10.2015)
156,7 KiB
267 Downloads
Szczegóły
Wytczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FR na lata 2014 - 2020 + Opis zmian z dnia 19 wrzesnia 2016
643,2 KiB
175 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
zalaczniki_dot._wyt_odwolawcza_2.zip
604,5 KiB
121 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów wramach RPOWZ (7.10.2015)
140,7 KiB
414 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie wysokości, sposobu i warunków dofinansowania RPOWZ (7.10.2015)
246,7 KiB
254 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (3.03.2015)
1,7 MiB
298 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych w ramach RPOWZ (7.10.2015)
221,3 KiB
236 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
wytyczne_do_kontroli_rpowz_20151007.pdf
282,4 KiB
388 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych z dnia 09.05.2017
129,0 KiB
171 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli instrumentów finansowych RPOWZ (7.10.2015)
228,1 KiB
258 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (10.04.2015)
604,9 KiB
372 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne_realizacja_zasady_partnerstwa_2015_03_2.pdf
462,5 KiB
252 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach EFRR, EFS, FS (7.10.2015)
307,7 KiB
394 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
zalaczniki_dot._wyt_nieprawidlowosci_2.zip
276,5 KiB
127 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPOWZ (7.10.2015)
195,5 KiB
359 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
zalaczniki_dot._wyt_sprawozdawczosc_2.zip
248,6 KiB
131 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 RPOWZ (24.02.2015)
250,3 KiB
227 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności + załączniki (30.04.2015)
783,5 KiB
115 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (10.04.2015)
136,7 KiB
228 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_rynku_pracy_15_07_2015_2.pdf
564,4 KiB
247 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_wlaczenia_spolecznego_i_zwalczania_ubostwa_z_wykorzystaniem_srodkow_2.pdf
653,9 KiB
251 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne_w_zakresie_trybow_wyboru_projektow_2014_2020_2.pdf
328,6 KiB
273 Downloads
Szczegóły
Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - poradnik
2,2 MiB
285 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-RPO-WZ_v-1-11_-31032017_3.zip
4,9 MiB
47 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-v-1.10_2.zip
3,2 MiB
55 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin-KOPpopr-wykonalnosc-v.-1.0-z-dnia-07.06.2019_2.zip
1,3 MiB
35 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 28.11.2018 r.
1,3 MiB
35 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin_KOP_wup_v.1.6_20181128.7z
664,3 KiB
134 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin_KOP_wup_20171215.7z
1,3 MiB
165 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin_-KOP_wup_20170517-wersja-1.4.zip
Version: 1.4
1,1 MiB
43 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.3
Regulamin KOP wersja 1.3
Reg-KOP-pdf-calosc.zip
2,4 MiB
79 Downloads
Szczegóły
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
REG-KOP-ZIT-v.1.2-pdf-calosc_2.zip
2,8 MiB
48 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Reg-KOP-ZIT-pdf-calosc.zip
2,6 MiB
48 Downloads
Szczegóły