Archives

Dokumenty programowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogólne Zasady Przyznawania Dotacji Dla Działania 7 3 Wersja 1.3
Ogolne-_zasady_przyznawania_dotacji_dla-_dzialania_7_3_wersja_1.3_18_12_2018_2.zip
1,3 MiB
38 Downloads
Szczegóły
Ramowe Plany Realizacji Działań na 2017 RPO WZ zatwierdzone przez KM
8,5 MiB
152 Downloads
Szczegóły
Podrecznik Wnioskodawcy I Beneficjenta Programów Polityki Spójności w zakresie informacji i promocji 11.06.2015
1,7 MiB
277 Downloads
Szczegóły
Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności w zakresie informacji i promocji (9.07.2015)
7,7 MiB
283 Downloads
Szczegóły
Załączniki do Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta (9.07.2015)
13,5 MiB
191 Downloads
Szczegóły
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Ogolne zasady udzielania wsparcia w ramach Dzialania 7.4 wersja 1.0 z dnia 23.11.2016
Zasady_udzielania_wsparcia_w_ramach_7_4_20161122_4.pdf
156,2 KiB
204 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie Ramy Jakości Staży I Praktyk (krótki dokument)
Polskie_Ramy_Jakosci_Stazy_i_Praktyk_PSZK.pdf
43,9 KiB
1078 Downloads
Szczegóły
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk -Informator
401,7 KiB
2761 Downloads
Szczegóły
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS
Zatrudnianie-nauczycieli-w-projektach-EFS_2.pdf
97,8 KiB
188 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji równosci szans i niedyskryminacji z dnia 05 kwietnia 2018 r.
275,6 KiB
146 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
666,3 KiB
197 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (09.07.2018 r.)
4,1 MiB
46 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (18.05.2017 r.)
Wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.zip
4,1 MiB
48 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych + załączniki (22.04.2015)
1,2 MiB
129 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020-zalaczniki.zip
555,3 KiB
48 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie funkcjonowania procedury odwoławczej RPOWZ (7.10.2015)
156,7 KiB
258 Downloads
Szczegóły
Wytczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FR na lata 2014 - 2020 + Opis zmian z dnia 19 wrzesnia 2016
643,2 KiB
173 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
Zalaczniki dotyczące procedury odwoławczej
zalaczniki_dot._wyt_odwolawcza_2.zip
604,5 KiB
118 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów wramach RPOWZ (7.10.2015)
140,7 KiB
377 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie wysokości, sposobu i warunków dofinansowania RPOWZ (7.10.2015)
246,7 KiB
246 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej (3.03.2015)
1,7 MiB
291 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych w ramach RPOWZ (7.10.2015)
221,3 KiB
230 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
Wytyczne programowe w zakresie kontroli RPOWZ (7.10.2015)
wytyczne_do_kontroli_rpowz_20151007.pdf
282,4 KiB
379 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w sprawie instrumentów finansowych z dnia 09.05.2017
129,0 KiB
164 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie kontroli instrumentów finansowych RPOWZ (7.10.2015)
228,1 KiB
250 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (10.04.2015)
604,9 KiB
348 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa (31.03.2015)
Wytyczne_realizacja_zasady_partnerstwa_2015_03_2.pdf
462,5 KiB
246 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach EFRR, EFS, FS (7.10.2015)
307,7 KiB
358 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
Zalaczniki dotyczące wystepowania nieprawidłowości
zalaczniki_dot._wyt_nieprawidlowosci_2.zip
276,5 KiB
125 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPOWZ (7.10.2015)
195,5 KiB
352 Downloads
Szczegóły
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
Zalaczniki dotyczące wytycznych sprawozdawczości
zalaczniki_dot._wyt_sprawozdawczosc_2.zip
248,6 KiB
129 Downloads
Szczegóły
Wytyczne programowe w zakresie wykorzystywania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 RPOWZ (24.02.2015)
250,3 KiB
221 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności + załączniki (30.04.2015)
783,5 KiB
112 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (10.04.2015)
136,7 KiB
220 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-202 (22.07.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_rynku_pracy_15_07_2015_2.pdf
564,4 KiB
239 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i FFRR na lata 2014-2020 (28.05.2015)
Wytyczne_w_zakresie_realizacji_przedsiewziec_w_obszarze_wlaczenia_spolecznego_i_zwalczania_ubostwa_z_wykorzystaniem_srodkow_2.pdf
653,9 KiB
243 Downloads
Szczegóły
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020 (31.03.2015)
Wytyczne_w_zakresie_trybow_wyboru_projektow_2014_2020_2.pdf
328,6 KiB
266 Downloads
Szczegóły
Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - poradnik
2,2 MiB
276 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.11 31.03.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-RPO-WZ_v-1-11_-31032017_3.zip
4,9 MiB
45 Downloads
Szczegóły
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja WOD RPO WZ v 1.10 z 17.01.2017
Instrukcja-WOD-i-zalaczniki-v-1.10_2.zip
3,2 MiB
53 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 07.06.2019
Regulamin-KOPpopr-wykonalnosc-v.-1.0-z-dnia-07.06.2019_2.zip
1,3 MiB
33 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.0 stan na dzień 28.11.2018 r.
1,3 MiB
33 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin KOP WUP wersja 1.6 stan na dzień 28.11.2018
Regulamin_KOP_wup_v.1.6_20181128.7z
664,3 KiB
128 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin KOP wersja 1.5 stan na 15.12.2017
Regulamin_KOP_wup_20171215.7z
1,3 MiB
154 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin KOP wersja 1.4 stan na 17.05.2017
Regulamin_-KOP_wup_20170517-wersja-1.4.zip
Version: 1.4
1,1 MiB
41 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP wersja 1.3
Regulamin KOP wersja 1.3
Reg-KOP-pdf-calosc.zip
2,4 MiB
77 Downloads
Szczegóły
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
Rulamin KOP ZIT wersja 1.2
REG-KOP-ZIT-v.1.2-pdf-calosc_2.zip
2,8 MiB
46 Downloads
Szczegóły
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Regulamin KOP ZIT wersja 1.1
Reg-KOP-ZIT-pdf-calosc.zip
2,6 MiB
46 Downloads
Szczegóły

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SOOP) z dnia 29 lipca 2015 r. wersja 1.0

Soop Indykatywny Plan Finansowy
Soop Indykatywny Plan Finansowy
soop_indykatywny_plan_finansowy.pdf
26,3 KiB
276 Downloads
Szczegóły
Soop Raport Z Konsultacji Spolecznych Projektu Soop
Soop Raport Z Konsultacji Spolecznych Projektu Soop
soop_raport_z_konsultacji_spolecznych_projektu_soop.pdf
318,3 KiB
253 Downloads
Szczegóły
Soop Raport Zalacznik 1 Zestawienie Uwag Interesariuszy
Soop Raport Zalacznik 1 Zestawienie Uwag Interesariuszy
soop_raport_zalacznik_1_zestawienie_uwag_interesariuszy.pdf
1,5 MiB
394 Downloads
Szczegóły
Soop Raport Zalacznik 2 Wykaz Osob I Podmiotow
Soop Raport Zalacznik 2 Wykaz Osob I Podmiotow
soop_raport_zalacznik_2_wykaz_osob_i_podmiotow.pdf
54,5 KiB
335 Downloads
Szczegóły
Soop Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych 3
Soop Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych 3
soop_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_3.pdf
3,6 MiB
342 Downloads
Szczegóły
Soop Zalacznik 1 Tabela Transpozycji Pi Na Dzialania W Poszczegolnych Osiach Priorytetowych Popr
Soop Zalacznik 1 Tabela Transpozycji Pi Na Dzialania W Poszczegolnych Osiach Priorytetowych Popr
soop_zalacznik_1_tabela_transpozycji_pi_na_dzialania_w_poszczegolnych_osiach_priorytetowych_popr.pdf
54,0 KiB
231 Downloads
Szczegóły
Soop Zalacznik 2 Tabela Wskaznikow Rezultatu Bezposredniego I Produktu Dla Dzialan I Poddzialan
Soop Zalacznik 2 Tabela Wskaznikow Rezultatu Bezposredniego I Produktu Dla Dzialan I Poddzialan
soop_zalacznik_2_tabela_wskaznikow_rezultatu_bezposredniego_i_produktu_dla_dzialan_i_poddzialan.pdf
40,1 KiB
252 Downloads
Szczegóły
Soop Zalacznik 3 Kryteria Wyboru Projektow Dla Poszczegolnych Osi Priorytetowych Dzialan I Poddzialan
Soop Zalacznik 3 Kryteria Wyboru Projektow Dla Poszczegolnych Osi Priorytetowych Dzialan I Poddzialan
soop_zalacznik_3_kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan.pdf
943,2 KiB
229 Downloads
Szczegóły
Soop Zalacznik 5 Wykaz Projektow W Ramach Trybu Pozakonkursowego
Soop Zalacznik 5 Wykaz Projektow W Ramach Trybu Pozakonkursowego
soop_zalacznik_5_wykaz_projektow_w_ramach_trybu_pozakonkursowego.pdf
27,1 KiB
238 Downloads
Szczegóły

Załaczniki do Regulaminu dla Działania 7.1 (tryb pozakonkursowy)

5.2 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie Projektu
5.2 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie Projektu
5.2_Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.pdf
2,7 MiB
962 Downloads
Szczegóły
Zał 5.3 Karta Oceny Wniosku O Dofinansowanie Projektu Pozakonkursowego OPS PCPR 08 09
Zał 5.3 Karta Oceny Wniosku O Dofinansowanie Projektu Pozakonkursowego OPS PCPR 08 09
zal_5.3-Karta-oceny-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-pozakonkursowego-OPS-PCPR_08_09.docx
2,0 MiB
318 Downloads
Szczegóły
Zał 5.4 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
Zał 5.4 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
zal_5.4-Instrukcja-do-standardu-minimum-realizacji-zasady-rownosci-szans.doc
1,8 MiB
322 Downloads
Szczegóły
Zał 5.5 Wykaz Instytucji, Które Zostały Zidentyfikowane Jako Uprawnione Do Realizacji Projektów
Zał 5.5 Wykaz Instytucji, Które Zostały Zidentyfikowane Jako Uprawnione Do Realizacji Projektów
zal_5.5_Wykaz-instytucji-ktore-zostaly-zidentyfikowane-jako-uprawnione-do-realizacji-projektow.docx
2,5 MiB
323 Downloads
Szczegóły
Zał 5.6 Wspólna Lista Wskaźników
Zał 5.6 Wspólna Lista Wskaźników
zal_5.6-Wspolna-lista-wskaznikow.pdf
223,3 KiB
294 Downloads
Szczegóły
Zał 5.7 Algorytm Podziału środków Finansowaych Projektów Trybu Pozakonkursowego OPS Oraz PCPR Z Terenu Województwa Zachodniopomorskiego
Zał 5.7 Algorytm Podziału środków Finansowaych Projektów Trybu Pozakonkursowego OPS Oraz PCPR Z Terenu Województwa Zachodniopomorskiego
zal_5.7-Algorytm-podzialu-srodkow-finansowaych-projektow-trybu-pozakonkursowego-OPS-oraz-PCPR-z-terenu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.docx
1,7 MiB
362 Downloads
Szczegóły
Zał 5.8.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
Zał 5.8.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
zal_5.8.1_Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy.doc
2,1 MiB
325 Downloads
Szczegóły
Zał 5.8.2 Informacja O Jednostce Realizującej Projekt
Zał 5.8.2 Informacja O Jednostce Realizującej Projekt
zal_5.8.2_Informacja-o-jednostce-realizujacej-projekt.doc
60,0 KiB
202 Downloads
Szczegóły
Zał 5.8.3 Informacja O Nr Rachunku Projektodawcy
Zał 5.8.3 Informacja O Nr Rachunku Projektodawcy
zal_5.8.3_-Informacja-o-nr-rachunku-projektodawcy.doc
70,0 KiB
320 Downloads
Szczegóły
Zał 5.8.4 Oswiadczenie O Stosowaniu Klauzul Społecznych
Zał 5.8.4 Oswiadczenie O Stosowaniu Klauzul Społecznych
zal_5.8.4_-Oswiadczenie-o-stosowaniu-klauzul-spolecznych.docx
1,9 MiB
295 Downloads
Szczegóły
Zał 5.8 Wzór Umowy OPS PCPR
Zał 5.8 Wzór Umowy OPS PCPR
zal_5.8_wzor-umowy_OPS-PCPR.docx
2,1 MiB
383 Downloads
Szczegóły
Zał 5.9 Wzór Umowy Ryczalt OPS PCPR
Zał 5.9 Wzór Umowy Ryczalt OPS PCPR
zal_5.9_wzor-umowy_ryczalt_OPS-PCPR.docx
2,1 MiB
432 Downloads
Szczegóły
Zał 5.1 Formularz Wniosku O Dofinansowanie Projektu OPS, PCPR
Zał 5.1 Formularz Wniosku O Dofinansowanie Projektu OPS, PCPR
zal_5.1_-Formularz-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-OPS-PCPR.zip
5,0 MiB
151 Downloads
Szczegóły

Załączniki do Regulaminu dla Działania 8.10 (tryb konkursowy)

7 2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7 2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7-2-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx
594,3 KiB
390 Downloads
Szczegóły
7 4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7 4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7-4-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe.docx
599,3 KiB
523 Downloads
Szczegóły
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1-Wzor-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_3.pdf
360,5 KiB
304 Downloads
Szczegóły
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-kwoty-ryczaltowe_3.docx
300,8 KiB
283 Downloads
Szczegóły
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5.-Wzor-porozumienia-o-dofinansowanie-projektu-projekty-PJB_3.docx
282,0 KiB
278 Downloads
Szczegóły
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1-Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy_3.docx
155,8 KiB
278 Downloads
Szczegóły
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2-Informacja-o-jednosce-realizujacej-projekt_3.docx
156,2 KiB
254 Downloads
Szczegóły
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3-Informacja-o-numerze-rachunku-bankowego-projektodawcy_3.docx
153,0 KiB
260 Downloads
Szczegóły
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4-Oswiadczenie-o-niekaralnosci-kara-zakazu-dostepu-do-srodkow-publicznych_3.docx
152,7 KiB
310 Downloads
Szczegóły
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcy-osoba-fizyczna_3.docx
154,0 KiB
278 Downloads
Szczegóły
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcyosoba-prawnej_3.docx
152,3 KiB
196 Downloads
Szczegóły
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7-OSWIADCZENIE-O-STOSOWANIU-KLAUZUL-SPOLECZNYCH_3.docx
151,8 KiB
261 Downloads
Szczegóły
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1-Wzor-weksla_3.pdf
11,1 KiB
219 Downloads
Szczegóły
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2-Wzor-deklaracji-wekslowej_3.docx
166,3 KiB
266 Downloads
Szczegóły
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8.-Wzor-listy-sprawdzajacej-braki-formalne_3.docx
154,9 KiB
233 Downloads
Szczegóły
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9.-Wzor-listy-sprawdzajacej-do-oceny-formalno-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_3.docx
155,0 KiB
212 Downloads
Szczegóły
7.10 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.10 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.10-Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx
154,8 KiB
272 Downloads
Szczegóły
7.11 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe Kwoty Ryczałtowe
7.11 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe Kwoty Ryczałtowe
7.11-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe_kwoty-ryczaltowe.docx
303,2 KiB
394 Downloads
Szczegóły

Załączniki do Regulaminu dla Działania 7.1 (tryb konkursowy)

7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1-Wzor-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_2.pdf
360,5 KiB
250 Downloads
Szczegóły
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx
594,3 KiB
277 Downloads
Szczegóły
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-kwoty-ryczaltowe_2.docx
297,3 KiB
314 Downloads
Szczegóły
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe.docx
599,3 KiB
303 Downloads
Szczegóły
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5.-Wzor-porozumienia-o-dofinansowanie-projektu-projekty-PJB_2.docx
282,0 KiB
289 Downloads
Szczegóły
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1-Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy_2.docx
155,8 KiB
252 Downloads
Szczegóły
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2-Informacja-o-jednosce-realizujacej-projekt_2.docx
156,2 KiB
265 Downloads
Szczegóły
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3-Informacja-o-numerze-rachunku-bankowego-projektodawcy_2.docx
153,0 KiB
250 Downloads
Szczegóły
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4-Oswiadczenie-o-niekaralnosci-kara-zakazu-dostepu-do-srodkow-publicznych_2.docx
152,7 KiB
336 Downloads
Szczegóły
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcy-osoba-fizyczna_2.docx
154,0 KiB
200 Downloads
Szczegóły
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcyosoba-prawnej_2.docx
152,3 KiB
220 Downloads
Szczegóły
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7-OSWIADCZENIE-O-STOSOWANIU-KLAUZUL-SPOLECZNYCH_2.docx
151,8 KiB
247 Downloads
Szczegóły
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1-Wzor-weksla_2.pdf
11,1 KiB
206 Downloads
Szczegóły
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2-Wzor-deklaracji-wekslowej_2.docx
166,4 KiB
310 Downloads
Szczegóły
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8.-Wzor-listy-sprawdzajacej-braki-formalne_2.docx
154,8 KiB
245 Downloads
Szczegóły
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9.-Wzor-listy-sprawdzajacej-do-oceny-formalno-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu_2.docx
154,9 KiB
198 Downloads
Szczegóły
7.10 Diagnoza Osób Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem Społecznym 7.1
7.10 Diagnoza Osób Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem Społecznym 7.1
7.10-Diagnoza-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-7.1.pdf
270,2 KiB
680 Downloads
Szczegóły
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11-Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie_2.docx
154,8 KiB
235 Downloads
Szczegóły

Załączniki do Regulaminu dla Działania 6.5 (tryb konkursowy)

7 10 Diagnoza Sytuacji Zachodniopomorskiego Rynku Pracy
7 10 Diagnoza Sytuacji Zachodniopomorskiego Rynku Pracy
7-10-Diagnoza-sytuacji-zachodniopomorskiego-rynku-pracy.pdf
480,8 KiB
1044 Downloads
Szczegóły
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1 Wzór Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.1-Wzor-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.pdf
360,5 KiB
295 Downloads
Szczegóły
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu
7.2.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx
293,6 KiB
444 Downloads
Szczegóły
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Kwoty Ryczałtowe
7.3.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-kwoty-ryczaltowe.docx
286,3 KiB
293 Downloads
Szczegóły
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu - Stawki Jednostkowe
7.4.-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-stawki-jednostkowe.docx
296,4 KiB
254 Downloads
Szczegóły
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5 Wzór Porozumienia O Dofinansowanie Projektu - Projekty PJB
7.5.-Wzor-porozumienia-o-dofinansowanie-projektu-projekty-PJB.docx
282,0 KiB
345 Downloads
Szczegóły
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1 Deklaracja Poświadczająca Udział Własny Projektodawcy
7.6.1-Deklaracja-poswiadczajaca-udzial-wlasny-projektodawcy.docx
155,8 KiB
283 Downloads
Szczegóły
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2 Informacja O Jednosce Realizujacej Projekt
7.6.2-Informacja-o-jednosce-realizujacej-projekt.docx
156,2 KiB
269 Downloads
Szczegóły
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3 Informacja O Numerze Rachunku Bankowego Projektodawcy
7.6.3-Informacja-o-numerze-rachunku-bankowego-projektodawcy.docx
153,0 KiB
256 Downloads
Szczegóły
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4 Oświadczenie O Niekaralności Karą Zakazu Dostępu Do środków Publicznych
7.6.4-Oswiadczenie-o-niekaralnosci-kara-zakazu-dostepu-do-srodkow-publicznych.docx
152,6 KiB
729 Downloads
Szczegóły
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy (osoba Fizyczna)
7.6.5-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcy-osoba-fizyczna.docx
154,0 KiB
208 Downloads
Szczegóły
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6 Wzor Pelnomocnictwa Do Reprezentowania Projektodawcy(osoba Prawnej)
7.6.6-Wzor-pelnomocnictwa-do-reprezentowania-projektodawcyosoba-prawnej.docx
152,3 KiB
185 Downloads
Szczegóły
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
7.6.7-OSWIADCZENIE-O-STOSOWANIU-KLAUZUL-SPOLECZNYCH.docx
151,9 KiB
232 Downloads
Szczegóły
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1 Wzór Weksla
7.7.1-Wzor-weksla.pdf
11,1 KiB
198 Downloads
Szczegóły
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2 Wzór Deklaracji Wekslowej
7.7.2-Wzor-deklaracji-wekslowej.docx
166,3 KiB
467 Downloads
Szczegóły
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8 Wzór Listy Sprawdzającej Braki Formalne
7.8.-Wzor-listy-sprawdzajacej-braki-formalne.docx
154,8 KiB
243 Downloads
Szczegóły
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9 Wzór Listy Sprawdzającej Do Oceny Formalno-merytorycznej Wniosku O Dofinansowanie Projektu
7.9.-Wzor-listy-sprawdzajacej-do-oceny-formalno-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu.docx
154,8 KiB
305 Downloads
Szczegóły
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11 Instrukcja Wypełniania Wniosku O Dofinansowanie
7.11-Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx
154,8 KiB
242 Downloads
Szczegóły

Załaczniki do Regulaminu dla Działania 6.5 (tryb pozakonkursowy)

5.1 Formularz Wniosku Pozakon Dla PUP Aktualiz 15.04.2015 Po Uwagach
5.1 Formularz Wniosku Pozakon Dla PUP Aktualiz 15.04.2015 Po Uwagach
5.1-Formularz-wniosku-pozakon-dla-PUP_aktualiz_15.04.2015_po-uwagach.doc
2,0 MiB
236 Downloads
Szczegóły
5.2 Instrukcja RPO WZ Dla PUP 13032015
5.2 Instrukcja RPO WZ Dla PUP 13032015
5.2-Instrukcja_RPO-WZ_dla-PUP_13032015.docx
1,7 MiB
411 Downloads
Szczegóły
5.3 Karta Oceny PUP 21.05.2015
5.3 Karta Oceny PUP 21.05.2015
5.3-Karta-oceny_PUP_21.05.2015.docx
1,7 MiB
257 Downloads
Szczegóły
5.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu PUP Pozakonkursowe RPO WZ
5.4 Wzór Umowy O Dofinansowanie Projektu PUP Pozakonkursowe RPO WZ
5.4-Wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-PUP_pozakonkursowe_RPO-WZ.doc
3,4 MiB
329 Downloads
Szczegóły
5.5 URPO WZ PI 8i PUP 17.04.2015 IK
5.5 URPO WZ PI 8i PUP 17.04.2015 IK
5.5-URPO_WZ_PI-8i_PUP_17.04.2015_IK.docx
130,1 KiB
239 Downloads
Szczegóły
5.6 Wspólna Lista Wskaźników
5.6 Wspólna Lista Wskaźników
5.6-Wspolna-lista-wskaznikow.pdf
223,3 KiB
233 Downloads
Szczegóły
5.7 Sposób Mierzenia Kryterium Efektywności Zatrudnieniowej W Projektach
5.7 Sposób Mierzenia Kryterium Efektywności Zatrudnieniowej W Projektach
5.7-Sposob-mierzenia-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej-w-projektach.docx
1,7 MiB
581 Downloads
Szczegóły
5.8 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
5.8 Instrukcja Do Standardu Minimum Realizacji Zasady Równości Szans
5.8-Instrukcja-do-standardu-minimum-realizacji-zasady-rownosci-szans.docx
1,7 MiB
339 Downloads
Szczegóły

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function govpress_paging_nav()
in /home/server948238/ftp/migracja/serwer2028869.home.pl/rpo/wp-content/themes/govpress/archive.php on line 93

Call stack:

 1. include()
  wp-includes/template-loader.php:106
 2. require_once()
  wp-blog-header.php:19
 3. require()
  index.php:17

Query Monitor