Zaproszenie na szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 października 2016

 8 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 2 listopada 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wniosku o płatność.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator poinformuje drogą elektroniczną wszystkie te osoby, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu, przez co prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.\
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy 08
Formularz Zgłoszeniowy 08
Formularz-zgloszeniowy-08.11.16_2.docx
Version: 11.16
59,7 KiB
195 Downloads
Szczegóły