Zaproszenie na szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 11 października 2016

26 października 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnychprojektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 20 października 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator poinformuje drogą elektroniczną wszystkie te osoby, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu, przez co prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie  z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Formularz Zgłoszeniowy na dzień 26 października 2016r.
Formularz Zgłoszeniowy na dzień 26 października 2016r.
Formularz-zgloszeniowy-26.10.16_2.docx
Version: 10.16
62,2 KiB
172 Downloads
Szczegóły