Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2017

Dnia 23 sierpnia 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 14 sierpnia. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów uprzejmie informujemy, iż rekrutacja została już zakończona.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Martą Bujko-Gryczyńską, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
 
Plik do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy