Zaproszenie na szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 września 2016

Dnia 21 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
  • Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 14 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres wojciech_krycki@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
  • Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.
  • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Organizator poinformuje drogą elektroniczną wszystkie te osoby, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu, przez co prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
  • W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie  z p. Wojciechem Kryckim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
  • Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy 21
Formularz Zgłoszeniowy 21
Formularz-zgloszeniowy-21.09.16_2.docx
Version: 09.16
567,7 KiB
159 Downloads
Szczegóły