Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu SOWA”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 września 2016

W dniu 23 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu SOWA.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
  • Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 19 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres wojciech_krycki@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
  • Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem systemu SOWA.
  • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
  • W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Wojciechem Kryckim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
  • UWAGA: Wojewódzki Urząd Pacy w Szczecinie informuje, iż we wrześniu planowane jest ogłoszenie naboru na projekty w ramach Działania 1.2 Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER 2014-2020. Z tego względu serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy_8.docx
566,1 KiB
195 Downloads
Szczegóły