Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” dla Działania 8.5 RPO WZ

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 sierpnia 2016

W dniu 8 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane wyłącznie do instytucji, które wykazane są na liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPO WZ 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów
z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 2 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Formularz zgłoszeniowy