Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 4 listopada 2016

 

21 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów
z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania :09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 16listopada 2016 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014.

Ilość miejsc jest ograniczona,w szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie
z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Formularz Zgłoszeniowy na dzień 21 listopada 2016
Formularz Zgłoszeniowy na dzień 21 listopada 2016
Formularz-zgloszeniowy-21.11.2016_2.docx
63,0 KiB
193 Downloads
Szczegóły