Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 października 2016

W dniu 9 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 3 listopada 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy 09.11.2016
Formularz Zgłoszeniowy 09.11.2016
Formularz-zgloszeniowy-09.11.16_2.docx
Version: 11.16
63,1 KiB
182 Downloads
Szczegóły