Działanie 7.1 Typ 2 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że 28 października 2016 r., ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 7.1 typ 2 2. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, który potrwa od 01.12.2016 r. do 02.01.2017 r.

 

Dnia 12.12.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 13.12. 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.

 

 

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kryteria obowiązujące w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.
Ponadto zostanie przedstawiona analiza rozstrzygnięć poprzedniego konkursu, w tym omówienie najczęściej popełnianych  błędów merytorycznych.
Jedocześnie zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanietych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem z ramienia Państwa instytucji  w ramach przedmiotowego naboru.
Ogłoszenie o konkursie nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-07-01-00-ip-02-32-k1416
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 9.12.2016 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszenia