Zapraszamy na szkolenie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 maja 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.

Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

 Termin szkolenia:

 7 czerwca 2021 r. online z wykorzystaniem platformy evenea.pl

  • Forma: warsztatowa
  • Czas trwania: 09:00 – 15:30

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz elektroniczny, dostępny po kliknięciu TUTAJ, do dnia 31 maja br. do godziny 10:00.

Rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany do Państwa link do spotkania, które odbędzie się na platformie evenea.pl, dzięki któremu dołączą Państwo do szkolenia. Nie ma konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, do uczestnictwa w zajęciach wystarczy komputer i łącze internetowe.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy z uczestników powinien posiadać komputer wyposażony w kamerę i mikrofon.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod adresem email rafal_rosinski@wup.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!