Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” 10 lipca 2017 r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 czerwca 2017

Zaproszenie na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Dnia 10 lipca 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Koszalin, Filia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (pok. 50, IVp.)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 5 lipca 2017 r. do godz. 12:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik
Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!