Rekrutacja zakończona – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 października 2017

Dnia 14 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

 

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 7 listopada 2017 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!