Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 listopada 2019

Dnia 21 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.

  • Miejsce szkolenia: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono do  dn. 15 listopada 2019 r. do godz. 10:00. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja zostaje zakończona z dniem 13.11.2019 r.  o godz. 15.00.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!