Działanie 8.8 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 listopada 2019

5 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konkurs nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:

http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-08-08-00-ip-02-32-k5719/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do  2 grudnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres kamil_packowski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Kamilem Paćkowskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 026.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.