Działanie 8.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 kwietnia 2019

Dnia 17 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19

Ogłoszenie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:http://rpo.wup.pl/jak-skorzystac-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.