Działanie 8.6 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 stycznia 2020

29 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20

Ogłoszenie o konkursie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-08-06-00-ip-02-32-k6120/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 28 stycznia 2020 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.