Działanie 8.6 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 stycznia 2017

Dnia 26 stycznia 2017 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 30 stycznia 2017 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 24 stycznia 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.