Działanie 8.4 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 stycznia 2019

Dnia 20 lutego 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19

Ogłoszenie nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/dzialanie-8-4-nabor-wnioskow-w-trybie-konkursowym/

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 15 lutego 2019 r. do godz. 14:00, na adres alicja_giszczak@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Alicją Giszczak, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 026.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.