Działanie 8.4 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 września 2016

Dnia 22 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Numer naboru:  RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.
Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać do dn. 19 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres alicja_giszczak@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Alicją Giszczak, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 025.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!
Formularz Zgłoszeniowy 8.4
Formularz Zgłoszeniowy 8.4
Formularz-zgloszeniowy-8.4_2.docx
62,7 KiB
174 Downloads
Szczegóły